Predavanje i volonterska akcija udruge ZAGOR u našoj školi

24.4.2017. održano je predavanje i volonterska akcija “Eko-zona” u Srednjoj školi Krapina. 14 volontera/ki Volonterskog kluba SŠ Krapina i školskog SHE tima samostalno osmislili/le su eko akciju čišćenja prostora ispred škole od opušaka, posadili su cvijeće i putem plakata i letaka informirali više od 100 svojih vršnjaka/kinja o akciji. Također, prije čišćenja okoliša škole, održano je predavanje o sortiranju otpada kojeg je za 53 učenika/ca održala Dijana Hršak iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije. Akciju su mentorirale Brankica Čavužić i Kristina Franc.
Ova akcija održala se u sklopu projekta „Informiraj i kreiraj! 3.0“ kojeg provodi Mreža udruga Zagor u partnerstvu s Udrugom Zamisli, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Krapina i Krapinsko-zagorskom županijom.