Održana volonterska akcija EKO ZONA

U sklopu projekta „Škola ambasador Europskog paralamenta“, u ožujku ove godine organizirana je radionica za učenike koju je održala Mreža udruga Zagor. Radionica je rezultirala volonterskom akcijom „Eko zona“, koju su osmislili učenici drugih razreda.

Volonterska akcija „Eko zona“ realizirana je 24. travnja u suradnji sa Mrežom udruga Zagor, školskim SHE timom i Volonterskim klubom Srednje škole Krapina. Uz učenike koji su osmislili samu akciju, u  akciji su sudjelovali i članovi školske eko grupe.

Volonterska akcija je započela predavanjem o sortiranju otpada kojeg je za učenike naše škole održala Dijana Hršak iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.

Nakon predavanja, učenici volonteri i članovi eko-grupe očistili su prostor oko škole od opušaka i drugog smeća, posadili cvijeće te putem letaka i plakata informirali druge učenike o provođenju akcije.

U akciji je sudjelovalo ukupno 15 učenika naše škole: Magda Vodolšak (2.c), Marta Bubnjar (2.c), Juraj Obrež (2.c), Jana Pavić (2.c), Ana Marija Krog (2.c), Lorena Novak (2.a), Ivan Borlinić (2.a), Kristijan Puljek (2.dt), Andreja Dunaj (2.dt),  Doroteja Horvat (4.c) , Filip Pavić (4.c), Luka Draganić (4.c),  Jan Puljko (4.c), Dora Barušić (4.d) i Dora Nekić(4.d).

Fotografije sa volonterske akcijemožete pogledati ovdje, a letak i plakate, možete pogledati u prilogu klikom na “opširnije”.