PRATITE NAŠ PROGRAM!

Informirajte se o ciljevima programa!

Cilj programa je na atraktivan i interaktivan način podići razinu osvještenosti mladih o utjecaju Europe na njihovu svakodnevicu, bolje razumijevanje Europske Unije, a posebno Europskog parlamenta čije članove biraju građani i koji predstavlja njihov izravan glas u europskim institucijama. Program se provodi kroz šest modula, a za provođenje je zadužen viši ambasador Europskog parlamenta- profesor škole i niži ambasadori – učenici.

OSVIJEŠTENOST MLADIH O UTJECAJU EUROPE NA SVAKODNEVNICU I BOLJE RAZUMIJEVANJE EU I PARLAMENTA PROMIČE

img
13
članova tima – viših i nižih Ambasadora!